Jag ställer ut på Harmonimässan i Solnahallen den 26-27/10

Jag kommer att stå på Harmonimässan i Solnahallen nu den 26-27/10?
Hall A-B, rad 5a. För med infomation, gå till deras hemsida: www.harmoniexpo.com.